Wszystkie realizowane przez nas usługi są ubezpieczone w zakresie OC Spedytora oraz OC Przewoźnika Umownego na łączną kwotę 300 000 EUR. W związku z coraz powszechniejszym procederem kradzieży towaru i pojawieniem się licznych zorganizowanych grup przestępczych, specjalizujących się w wyłudzaniu ładunków przy użyciu samochodów ciężarowych, a także ze względu na fakt, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w branży TSL nie dają już stuprocentowej gwarancji uniknięcia utraty dóbr, firma ATL wprowadziła dodatkowe procedury. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z transportem ładunków. Stosowane są każdorazowo przy realizacji zlecenia spedycyjnego Ponadto, oferujemy Państwu bardzo atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia CARGO. Elementami, które wyróżniają naszą ofertę ubezpieczenia CARGO spośród innych są:
  • Ubezpieczenie części ładunku, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie w wyniku zaginięcia lub kradzieży,
  • Ubezpieczenie procentu spodziewanego zysku z obrotu ładunkiem,
  • Ubezpieczenie wysokości należności podatkowych z tytułu handlu zagranicznego;
  • Ubezpieczenie kosztu ubezpieczenia,
  • Dodatkowe, ewentualne ubezpieczenie z tytułu ryzyka politycznego, społecznego, ekonomicznego w krajach partnerskich.
  • .
Więcej informacji o ubezpieczeniach w transporcie uzyskają Państwo kontaktując się z naszym działem sprzedaży.