Skarbówka kontroluje przewoźników w ramach tzw. pakietu przewozowego
Skarbówka przyzwyczaja przewoźników i kierowców do nowych przepisów wynikających z tzw. pakietu przewozowego. Na razie rozdają ulotki i weryfikują poprawność dokonywanych zgłoszeń, jednak od 1 maja będą również wlepiać kary. Funkcjonariusze podlaskiej KAS przeprowadzają działania kontrolne związane z wejściem w życie ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. Mundurowi sprawdzają, czy podmioty zajmujące się handlem i przewozem m.in. paliw, alkoholu i suszu tytoniowego prawidłowo wywiązują się z obowiązków wynikających z obowiązującego od 18 kwietnia tzw. pakietu przewozowego. W działaniach na drogach woj. podlaskiego zaangażowanych jest ok. 80 funkcjonariuszy KAS. Kontrolujący sprawdzają pojazdy pod kątem rodzaju przewożonego towaru oraz (jeżeli podlegają wymogom ustawy) czy są zgłoszone do elektronicznego rejestru prowadzonego w systemie SENT. Funkcjonariusze informują przewoźników o wejściu w życie przepisów oraz związanymi z tym obowiązkami podmiotów biorących udział w obrocie handlowym. Przewoźnicy i kierowcy otrzymują ulotki dot. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, sposobu rejestracji zgłoszeń towarów oraz informowani są o grążących od 1 maja br. karach za niewywiązywanie się z nowych obowiązków. Obecnie w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów związanych z tzw. pakietem przewozowym (np. brak zgłoszenia przewozu w systemie SENT, nieaktualne dane) kierowcy i przewoźnicy zobowiązani są do uzupełnienia zgłoszenia. Po aktualizacji i stwierdzeniu zgodności danych zawartych w systemie ze stanem faktycznym przez funkcjonariusza KAS, kierowca kontynuuje podróż. Należy jednak pamiętać, że od 1 maja podmiotom biorącym udział w obrocie tzw. towarami wrażliwymi za naruszenia przepisów ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów grożą wysokie kary sięgające nawet do 46 proc. wartości towaru, ale nie mniej, niż 20 tys. zł. Z kolei kierowcy pojazdu, za brak numeru referencyjnego SENT podczas kontroli drogowej grozi mandat karny do 7,5 tys. zł. System monitorowania drogowego przewozu towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), która weszła w życie 18 kwietnia 2017 r.