Ważny komunikat / Important message
Szanowni Państwo, W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w Gdańsku, zalaniem biura Spółki ATL i tym samym z przyczyn niezależnych oraz od nas biuro firmy ATL w dniu dzisiejszym będzie nieczynne. Pracownicy są dostępni pod telefonami komórkowymi. Due the weather conditions in Gdansk, flooding the office of the ATL Company and the reasons independent from us, the office of ATL will be closed today. Employees are available via mobile phones