„Dwie Godziny dla Rodziny\\\".
Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego na 15 maja, a ustanowionego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Spółka ATL bierze udział w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny\". Pracujemy dzisiaj do godziny 13.00 http://mamrodzine.pl/strefa-rodzicow/wydarzenia/2-godziny-dla-rodziny.html