Autostrada morska z BCT do Skandynawii
Kontrakt oznacza nowy rodzaj usług i rozszerza ofertę Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Kontenery i naczepy drogowe są przywożone z głębi Polski koleją, w BCT następnie są przeładowywane w systemie ro-ro i wtaczane na promy Stena Lines, aby kontynuować dalszą podróż do Szwecji. Wagony z kontenerami oraz naczepami samochodowymi przyjeżdżać będą docelowo do BCT trzy razy w tygodniu. Ładunki finalnie trafią również do Danii i Norwegii i w odwrotnej relacji ze Skandynawii do Polski. „Realizacja nowego projektu dowodzi, że infrastruktura kolejowa i sprzęt przeładunkowy, jakim dysponujemy, a także dobra organizacja i doświadczenie pracowników, pozwala na zastosowanie najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii w obrocie intermodalnym. W Europie działania Intermodalne kojarzone są właśnie z wykorzystaniem kolei do przewozu naczep drogowych w ruchu dalekobieżnym, co w Polsce nie jest zjawiskiem częstym. Uruchomienie tego systemu przeładunków daje BCT szansę na obsługę nowych ładunków oraz stwarza możliwości wejścia na nowe rynki. Stawia nas na pozycji prekursora i lidera wyznaczającego standardy innym terminalom morskim działającym aktywnie na rynku polskich przewozów intermodalnych.” – powiedział Piotr Frąckowiak, BCT Intermodal Manager. Dzięki nowemu połączeniu BCT realizuje już drugą, obok korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, europejską ideę związaną z optymalizacją transportu międzynarodowego i zmniejszeniem jego szkodliwości dla środowiska naturalnego. Nowe połączenie wpisuje się w koncepcję autostrad morskich, zakładającą wykorzystanie istniejących szlaków morskich i tworzenie nowych regularnych połączeń żeglugowych pomiędzy krajami członkowskimi UE.