Wykorzystajmy lepiej sieć kolejową na wschód
Spółki z Grupy PKP :Cargo i Polskie Linie Kolejowe wspólnie z kolejami białoruskimi opracowują spójną strategię komunikacyjną dla przewozu ładunków w 2013 r. W ubiegłym roku natężenie ruchu przez przejścia graniczne obsługiwane przez Koleje Białoruskie i PKP Cargo osiągnęło 1,8 mln t ładunków, tj. o 29% więcej niż w 2011 r. Przewożone są głównie materiały budowlane, chemikalia i metale żelazne. Poprawiła się także organizacja przewozu ładunków eksportowych drewna z Białorusi do Polski. Eksporterom i odbiorcom oferowane są różne opcje transportu i logistyki dostaw. Dlatego przewoźnicy chcieliby dalszego zwiększenia wolumenu ładunków na tej linii wschód – zachód - wschód i osiągnięcie 100%. elektronicznej wymiany danych w międzynarodowym transporcie kolejowym. Aby to osiągnąć polscy i białoruscy partnerzy zamierzają zbadać istniejąca transgraniczną infrastrukturę kolejową oraz określić perspektywy jej rozwoju. Dotyczy to zarówno ruchu towarowego, jak i pasażerskiego. Na przykład aby zwiększyć natężenie ruchu towarowego przez białorusko-polskie przejścia graniczne, Koleje Białoruskie wspólnie z PKP "Cargo" S.A. i innymi przewoźnikami europejskimi realizują projekt dostaw tranzytowych i wywozu towarów z przeładunkiem na stronie białoruskiej. W swoich terminalach Koleje Białoruskie mogą zorganizować przeładunek towarów masowych (węgiel, koks, wióry, ruda, drewno) w obu kierunkach. Przeładunek po stronie białoruskiej w kierunku Wschód-Zachód ma szereg zalet technicznych i technologicznych. Główne obiekty przeładunkowe białoruskich kolei znajdują się w brzeskim i grodzieńskim węzłach kolejowych, na białorusko-polskiej granicy. Magazyny w Brześciu mogą pomieścić w reżimie celnym czasowego składowania ok. 100 tys. t rozmaitych ładunków, a dostępne środki przeładunkowe mogą zwiększyć swoją wydajność ponad dwukrotnie. Na podstawie istniejących przedsiębiorstw białoruskich kolei, utworzona jest rozbudowana sieć transportowo-logistyczna. Do usług spedytorów, koleje proponują ponad 148 tys. m kw. powierzchni magazynowej. W terminalach towarowych stosuje się w pełni zintegrowany system obsługi klienta, który obejmuje nie tylko wszystkie operacje kolejowe związane z udokumentowaniem lub przekazywaniem towarów, dostarczaniem towaru samochodami dostawczymi kolei, lecz także z dokonaniem odprawy celnej. jagr./WPKI w Miński