Przetasowanie na liniach PŻB
Polska Żegluga Bałtycka (operująca pod znakiem handlowym Polferries) zmniejszyła częstotliwość zawinięć na linii Gdańsk-Nynashamn w związku z przeniesieniem jednego z zatrudnionych na niej dotąd promów na linię Świnoujście-Ystad. Jest to ruch mający zracjonalizować i poprawić efektywność ekonomiczną dłuższej linii łączącej Gdańsk i szwedzki Nynashamn pod Sztokholmem. Zdaniem niektórych obserwatorów i komentatorów rynku zaskoczeniem jest nie sam fakt przesunięcia promu z tej trasy na inną, tylko to, że doszło do tego tak późno. Niektórzy spekulują, że zdecydowano się na ten krok właśnie teraz, by wyprzedzić ruch nowej zagranicznej konkurencji planującej wejście na polski rynek przewozów promowych w postaci TT-Line. Początkowo, nieoficjalne źródła mówiły o zamiarze wprowadzenia przez tego operatora promu Robin Hood, jednak ostatnio mówi się raczej o jednostce Niels Dacke (nie ma to większego znaczenia, bo są to jednostki bliźniacze). Włączenie Świnoujścia do rozkładu zawinięć promu TT-Line miałoby nastąpić w marcu. Nowy operator promowy na polskim rynku? Kwestią otwartą pozostaje na razie, czy decyzja Polferries o wzmocnieniu swojej linii do Ystad kosztem połączenia Gdańsk-Nynashamn, "przyblokuje" TT-Line i czy operator ten przypadkiem nie zrezygnuje (przynajmniej na razie) z planowanego wejścia na polski rynek. Baltivia opuściła Gdańsk i obsługę linii do Nynashamn 19 stycznia, przybywając następnego dnia do Świnoujścia i wchodząc na linię do Ystad, w zastępstwie promu Wawel. Przez dwa tygodnie, do 3 lutego, prom Wawel przebywał na remoncie w Szczecinie. W tym czasie zastępowała go na linii Świnoujście-Ystad Baltivia. Wawel przybył 4 lutego do Świnoujścia, a następnie wrócił do obsługi połączenia Świnoujście-Ystad. Od 5 lutego linię tę obsługują oba promy PŻB. Obserwatorzy rynku promowego w Polsce i za granicą od dawna dopuszczali prawdopodobieństwo zamknięcia linii Gdańsk-Nynashamn. Jednak, jak zapewnił prezes PŻB, Piotr Redmerski, w wypowiedzi udzielonej PAP - Polska Żegluga Bałtycka nie planuje likwidacji linii Gdańsk-Nynashamn, a nawet nie wyklucza dalszych inwestycji w to połączenie, na którym pozostał teraz jeden prom - Scandinavia. Z drugiej jednak strony, w przeszłości okazywało się na europejskim rynku promowym, że takie zapowiedzi i deklaracje wcale nie muszą być zrealizowane, i to nie tylko z powodu nagłej zmiany okoliczności. Od wtorku (5 lutego) obowiązuje nowy rozkład rejsów promów Polferries. Według niego połączenie Świnoujście-Ystad obsługiwane będzie teraz przez dwa promy - Waweli Baltivia, co umożliwi PŻB oferowanie dwóch odejść promów dziennie z obu portów. Nowy rozkład Polferries obowiązywać ma, na razie, do początku 2014 roku. Polska Żegluga Bałtycka przeznaczona została do prywatyzacji według tegorocznego planu ministerstwa skarbu państwa. Upływający czas (także starzenie majątku firmy, czyli promów) oraz nieudane, kolejne w ostatnich latach, próby prywatyzacji PŻB nie ułatwiają sytuacji polskiego przewoźnika promowego, który bez dokapitalizowania raczej nie będzie w stanie samodzielnie odnowić tonażu i utrzymać konkurencyjności.