Pakiet „Mikro” 10 h miesięcznie
 • Został skonstruowany z myślą o mikroprzedsiebiorcach o incydentalnym zapotrzebowaniu na DORADZTWO LOGISTYCZNE.
 • Skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przede wszystkim możliwością konsultowania drogą telefoniczną lub elektroniczną zagadnień związanych z logistyką.
 • Pakiet obejmuje standardowe doradztwo logistyczne w związku z zaistniałymi wątpliwościami, sporządzanie i opiniowanie standardowych dokumentów związanych z logistyką jak: typowych umów, ofert, porozumień, listów przewozowych czy listów CMR.
Pakiet „Mini” 20h miesięcznie
 • Skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw zainteresowanych częstszym niż incydentalnym korzystaniem z DORADZTWA LOGISTYCZNEGO.
 • Skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przede wszystkim możliwością konsultowania drogą telefoniczną lub elektroniczną zagadnień związanych z logistyką.
 • Pakiet obejmuje standardowe doradztwo logistyczne w związku z zaistniałymi wątpliwościami, sporządzanie i opiniowanie standardowych dokumentów związanych z logistyką jak: typowych umów, ofert, porozumień, listów przewozowych czy listów CMR.
 • Firmy korzystające z prezentowanego pakietu mają możliwość zlecania odpowiednich czynności drogą elektroniczną oraz telefoniczną
Pakiet „Standard ” 30h miesięcznie
 • Skierowany jest do małych przedsiębiorstw, zainteresowanych stałą obsługą doradztwa logistycznego
 • Pakiet obejmuje wszystkie czynności „Doradztwa logistycznego” oraz„Sporządzania i opiniowania dokumentów” z wyłączeniem sporządzania dokumentacji urzędowej i przetargowej.
 • W ramach przyznanego limitu czasowego wykonywanych czynności,Klient może zlecić doradcy świadczenie usług poza siedzibą ATL w odpowiednim wymiarze czasu.
 • Klientowi przysługuje5% rabatu na dodatkowe usługi doradztwa logistycznego.
 • PAKIETY PÓŁMOBILNEJ I MOBILNEJ OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ
  Jest to specjalna oferta dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych bieżącą, mobilną obsługa Logistyczną. Pakiety półmobilne i mobilne skierowane są do przedsiębiorstw zainteresowanych okresowym bądź stałym nadzorem nad ich czynności związane z obsługą łańcucha dostaw, wymagające obecności doradcy logistycznego. Zastosowany system podziału godzin pakietowych w formie „50 na 50” ułatwia Klientowi planowanie wykorzystania czasu doradcy. Pakiet Mikro Mobile, Mini Mobile oraz Stand Mobile zawierają dokładne te same czynności co pakiety stacnorne oraz rozszerzone są o czynności, które będa wykonywane poza siedzibą ATL.